Körung HZD Weiden 12.4. 2008

Jugendkörung Jugendkörung Jugendkörung Jugendkörung Jugendkörung

Posuzování exteriéru probíhá podobně, jako na výstavě. S tím rozdílem, že zvíře hodnotí komise (dvoučlenná) a jsou zkoumány detaily podle protokolu. Posuzuje se 17 znaků, přičemž některé z nich jsou (například končetiny) jsou zkoumány detailněji. Pro zajímavost: na svodu mladých u nás jsme v kruhu pobyli celkem 3 minuty včetně změření výšky; posouzení exteriéru při Jugendkörung a Hauptkörung u celkem deseti fen trvalo od 9:00 do 12:30.
Výsledkem je podrobný protokol:

exteriér

Povahový test hodnotí opět komise. U mladých zvířat (Jugendkörung) nejsou hodnoceny body, zaměřené na chování psa při ohrožení (obrana a práce s figurantem).
Na začátku je hodnoceno překonání překážky a neznámého povrchu (plachty)...

Hauptkörung Jugendkörung

...následuje průchod uličkou osob tam a zpět...

Hauptkörung Jugendkörung

...testování chování psa při na vizuální podněty - průchod stejnou uličkou, kde lidé pohybují různými neznámými předměty...

Hauptkörung Jugendkörung

...testování reakce psa na hluk - průchod stejnou uličkou, kde lidé rámusí neznámými předměty...

Hauptkörung Jugendkörung

...průchod stejnou uličkou, kde jsou poházeny neznámé předměty...

Jugendkörung

...průchod zúženou uličkou...

Jugendkörung Jugendkörung

...chování psa při těsném obklíčení neznámými lidmi. Mimochodem, bod, který se nám velmi líbil: slabší jedinci nevydrží a utečou do volného prostoru - pak se vyhodnocuje, při jak těsném obklíčení se zvíře opět uklidní. Tato disciplína je u Hauptkörung vylepšena o to, že kruh kolem psa se zúží dost rychle...

Jugendkörung Jugendkörung Jugendkörung

...chování psa při setkání s neznámými běžícími lidmi....

Jugendkörung Jugendkörung

...chování upoutaného psa bez psovoda při průchodu neznámých osob....

Jugendkörung Jugendkörung

...další projevy jsou hodnoceny u dospělých zvířat (bonitace). Chování psa při ohrožení. Pes je volně, majitel sedí a může případně psa ovlivňovat.
Provedení je podobné, jako je tomu u hlídání předmětu. Majitel sedí na lavičce, pes je odložen vedle něj. Nejprve prochází figurant v těsné blízkosti a odchází za maketu. Následně vychází z makety a z dálky "nadává" majiteli a postupně, podle reakcí psa, svou agresi stupňuje. Pokud pes přechází do protiútoku, je vystaven mírnému tlaku, kdy proti němu figurant postupuje (posouzení odolnosti). Není vyžadován kontakt (zákus), figurant se nakonec vzdaluje zpět za zástěnu. Všichni psi, které jsme při této akci pozorovali, se bez povelu vrátili zpět ke svým majitelům a uklidnili se.

Hauptkörung Hauptkörung Hauptkörung Hauptkörung

...napadení se psem na vodítku. Podobně, jako u nás.

Hauptkörung Hauptkörung Hauptkörung

...následuje opět upoutání psa, majitel se vzdálí mimo dohled a kolem psa prochází osoby bez dráždění.

Hauptkörung Hauptkörung

Na úplný závěr byla testována u mladých i dospělých zvířat reakce při výstřelu. Skupinově. Nastoupili jsme všichni do kruhu, střelec stál uprostřed a vypálil dvě rány. Minda je nejspíš nahluchlá - byli jsme od něj asi 8 metrů a ona se pořád usmívala ;o))
Výsledkem je opět podrobný protokol:

exteriér

Vypadá to, jako příjemné blbnutí, a taky v podstatě je. Pro vyrovnaná zvířata určitě - ten den prošli všichni. Určitá únava byla ale, zejména na mladších zvířatech znát..

Körung Körung Körung Körung

..je to jen jeden ze způsobů testování povah hovawartů, používaných ve světě; zdá se nám, že ale daleko objektivněji ukazuje povahové vlastnosti psů - odpadá nesmyslné a zbytečně stresující napadení psa u kolíku, už tak vystaveného nezvyklé situaci a zbaveného opory v osobě majitele v cizím prostředí, a přesto je odolnost psa prověřena (těsný kontakt s cizími osobami). Napadlo nás, jak by asi těmito testy procházela některá zvířata z našeho chovu (viz např. "vyjíždění" některých zvířat, které je poměrně často vidět na výstavách a společných akcích)...